Realizowane projekty
1. „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” - Działanie 5.1 / POWR.05.01.00-00-0020/17

Zakończone projekty
1. "Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ" - Działanie 5.2 / WND-POWR.05.02.00-00-0019/17

2. „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” - Działanie 5.1 / POWR.05.01.00-00-0005/16