Zapraszamy do przystąpienia w struktury Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców wchodzi w skład Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

 

Aby zostać członkiem Związku należy złożyć w Biurze Związku:

- Deklarację przystąpienia : pobierz

- NIP (kopia);

- REGON (kopia) ;

- WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW LECZNICZYCH LUB NUMER WPISU

 

Zgody na przetwarzanie danych: (wersja PDF) , (wersja DOC)

Cofnięcie zgód można dokonać w każdym momencie. Należy na tym samym druku zaznaczyć odpowiednie pola wyboru i złożyć druk w siedzibie DZLR-P.

 

Aktualizacja danych : POBIERZ

 

Składki miesięczne od 01.10.2022r. sprawdź