NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Questions for new users of Joomla!

   Wyświetl: 
211 PRZYPOMNIENIE - SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ – 14.11.2018r. 328
212 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNEGO OD PRACY DNIA 12 LISTOPADA 2018 508
213 SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ – 14.11.2018r. 545
214 USTAWA OBYWATELSKA O SZCZEPIENIACH 451
215 ZARZĄDZENIE Nr 115/2018/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosz 965
216 Elektroniczne zwolnienia: tak, ale bez przymusu 458
217 XII Newsletter PZ 342
218 Ostatnie bezpłatne szkolenia w ramach projektów unijnych 381
219 Szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej 327
220 Program Szczepień Ochronnych na rok 2019 435
221 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek 319
222 Komunikat w sprawie udostępnienia szablonów za wrzesień 2018 roku po podwyżce. 516
223 Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r. 603
224 Dlaczego e-zla nas nie satysfakcjonuje 531
225 WSPÓLNY WYJAZD AUTOKAREM NA KONFERENCJĘ DO KARPACZA 337
226 Analiza sprawozdawczości I półrocze 2018r. załącznik 3c - umowa POZ 460
227 Program – Konferencja Integracyjno – Szkoleniowa – Karpacz 27.-28.10.2018 r. 480
228 WSPÓLNY WYJAZD DO KARPACZA AUTOKAREM 27-28.10.2018r 417
229 PROŚBA DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZWIĄZKU – PILNE 613
230 Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia 431
231 Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za październik 2018 r. 518
232 XI Newsletter PZ 454
233 Ważne informacje organizacyjne dot. Konferencji Integracyjno – Szkoleniowej – 27.-28.10.2018 r. Karpacz 533
234 Zatrudnię w pełnym wymiarze godzin lekarza rodzinnego lub pediatrę 443
235 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek 424
236 SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PZ - 11.10.2018 560
237 Materiały: Jednolita procedura realizująca podwyżki dla pielęgniarek i położnych 1129
238 ANEKSY POZ – PILNE 717
239 Zaproszenie „Wyzwania Pulmologiczne” 389
240 Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 października 2018r. 585
 
Strona 8 z 69

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.